HELIX/S600 ALU

Rýchlobežné brány Helix a S600 sú až 6x rýchlejší ako sekcionálne brány, sú ideálnym riešením pre vyššie frekvencie otvárania a vďaka svojej rýchlosti zaisťujú energetické úspory. Vráta Helix sú revolučné inovácie, vďaka špirálovému navíjanie nepotrebujú ďalší priestor a nedochádza u nich k oteru ani opotrebovaniu lamiel. Krídlo dverí má hrúbku 40 mm a hodnotu U…

HELIX/S600 ISO

Rýchlobežné brány Helix a S600 sú až 6x rýchlejší ako sekcionálne brány, sú ideálnym riešením pre vyššie frekvencie otvárania a vďaka svojej rýchlosti zaisťujú energetické úspory. Vráta Helix sú revolučné inovácie, vďaka špirálovému navíjanie nepotrebujú ďalší priestor a nedochádza u nich k oteru ani opotrebovaniu lamiel. Krídlo dverí má hrúbku 40 mm a hodnotu U…

ECONOMIC

Rýchlobežné brányEconomicsúvrátainteriérová,navrhnutá premenšie otvorysplochoudo9m2. Maximálnarýchlosťotváraniaje1,5m/s.Vzákladnejcenebezďalšíchpríplatkovsú dodávanéspriehľadovýmpásom,svetelnúmrežíamožnosťouvoľby napätiapohonu.VrátaEconomicsú ideálneriešenie doprojektovkdesa kladie dôraznaobstarávaciucenu. KATALÓG NA STIAHNUTIE MÁM ZÁUJEM

STRONG

Strongsúrýchlobežnérolovacie brányvhodnápre väčšieotvorysvyššouintenzitoupremávky, vytvorenápredlhodobú bezporuchovúprevádzku.Vrátamajúrobustnývzhľadaich konfiguráciazaručujeobmedzeniapriedušnosti,oddelenieteplotnerozdielnychpriestoratýmšetrenieenergiouv obchodných,priemyselných iverejných budovách. KATALÓG NA STIAHNUTIE MÁM ZÁUJEM